CMC Resort

CMC Resort

Ngày đăng: 04:40 PM 02/07/2017 - Lượt xem: 504

Quy mô: 20ha

Khoảng 4.000 phòng ngủ

Tiêu chuẩn 4*