Aloha Beach Camp

Aloha Beach Camp

Ngày đăng: 03:04 PM 02/07/2017 - Lượt xem: 575

Lấy cảm hứng từng nền văn hóa Mỹ, đặc biệt là từ vùng đất Hawaii.

Aloha Beach Camp chia thành 3 tiểu khu chính: 

 

KHU NHÀ GỖ

 

 

 

 

KHU DA ĐỎ

 

 

KHU CƯỚP BIỂN CARIBE

 

 

 

CÁC VẬT DỤNG TRONG KHU